Bennett, L. Michelle, Howard Gadlin, Lale Ataseven, ve Remziye Yılmaz. “Ortak Çalışma Ve Ekip Bilimi: Teoriden Pratiğe”. Bilgi Dünyası 14, no. 2 (Ekim 31, 2013): 420-439. Erişim Ekim 30, 2020. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/131.