Köse Uysal, Eda, ve Nazan Özenç Uçak. “Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi Gereksinimleri Ve Bilgi Arama Davranışları”. Bilgi Dünyası 14, no. 1 (Nisan 30, 2013): 37-61. Erişim Mayıs 22, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/134.