Henkoğlu, Türkay, ve Özgür Külcü. “Bilgi Erişim Platformu Olarak Bulut Bilişim: Riskler Ve Hukuksal Koşullar Üzerine Bir İnceleme”. Bilgi Dünyası 14, no. 1 (Nisan 30, 2013): 62-86. Erişim Haziran 13, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/135.