Öztemiz, Semanur, ve Bülent Yılmaz. “Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ”. Bilgi Dünyası 14, no. 1 (Nisan 30, 2013): 87-100. Erişim Mayıs 21, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/136.