Zencir, Mithat, ve Kamil Yeşiltaş. “Ödünç Verme Hizmetlerinde IPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği”. Bilgi Dünyası 14, no. 1 (Nisan 30, 2013): 101-113. Erişim Mayıs 29, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/137.