Şenyurt, Özlem, ve H. İnci Önal. “Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler Ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 20, no. 1 (Haziran 17, 2019): 25-63. Erişim Ağustos 11, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/14.