Henkoğlu, Türkay, ve Nazan Özenç Uçak. “Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Ile İlgili Hukuki Ve Etik Sorumluluklar”. Bilgi Dünyası 13, no. 2 (Ekim 31, 2012): 377-396. Erişim Haziran 13, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/147.