Çakmak, Tolga, ve Bülent Yılmaz. “Türkiye’de Kültürel Bellek Kurumlarındaki Dijitalleştirme Çalışmalarının Düşünce Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası 13, no. 2 (Ekim 31, 2012): 418-436. Erişim Mart 4, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/149.