Yap, Joseph M. “Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp Ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri”. Bilgi Dünyası 13, no. 2 (Ekim 31, 2012): 507-528. Erişim Ocak 21, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/154.