Efe, Arzu. “Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği”. Bilgi Dünyası 20, no. 1 (Mayıs 22, 2019): 85-87. Erişim Aralık 7, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/17.