Dünyası, Bilgi. “TÜRDOK”. Bilgi Dünyası 13, no. 1 (Nisan 30, 2012): 342-344. Erişim Aralık 3, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/184.