Çakmak, Tolga, ve Özgür Külcü. “Kurumsal İçerik Yönetimi Bileşenlerinin Bir Savunma Sanayii Organizasyonu Örneğinde Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası 12, no. 2 (Ekim 31, 2011): 263-279. Erişim Ekim 2, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/197.