Dünyası, Bilgi. “Ulusal Bilgi Dizgesi Kütüphanecilik Çalışma Grubu Raporu (1984)”. Bilgi Dünyası 12, no. 2 (Ekim 31, 2011): 428-439. Erişim Eylül 25, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/207.