Şerefoğlu Henkoğlu, Halise, ve Denizhan Demirkol. “Web Sitesi Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi Web Sitesi Örneği”. Bilgi Dünyası 19, no. 2 (Kasım 19, 2018): 113-143. Erişim Ekim 2, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/22.