Özbal, Gülçin. “Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama Ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara,Türkiye, Bildiriler”. Bilgi Dünyası 12, no. 1 (Nisan 30, 2011): 171-172. Erişim Nisan 21, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/230.