Dünyası, Bilgi. “Haberler”. Bilgi Dünyası 12, no. 1 (Nisan 30, 2011): 177-181. Erişim Ekim 22, 2020. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/233.