Taşkın, Zehra, ve Tolga Çakmak. “Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”. Bilgi Dünyası 11, no. 2 (Ekim 31, 2010): 332-348. Erişim Kasım 29, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/240.