Darvish, Hamid. “Düşünce Özgürlüğü Ve Kütüphaneler: Nicel Bir İnceleme”. Bilgi Dünyası 11, no. 2 (Ekim 31, 2010): 444-449. Erişim Haziran 14, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/245.