Rukancı, Fatih, ve Hasan Koç. “Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi Ve Bileşenleri”. Bilgi Dünyası 11, no. 1 (Nisan 30, 2010): 1-21. Erişim Mayıs 28, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/254.