Yılmaz, Bülent, Şelale Korkut, ve Eda Köse. “Ankara’daki Üniversite Ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 11, no. 1 (Nisan 30, 2010): 49-80. Erişim Ağustos 14, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/256.