Baysen, Fatma, Nermin Çakmak, ve Ayten Özsavaş Akçay. “Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları”. Bilgi Dünyası 19, no. 2 (Aralık 23, 2018): 231-253. Erişim Nisan 11, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/27.