Akça, Sümeyye, ve Müge Akbulut. “Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 19, no. 2 (Aralık 23, 2018): 255-274. Erişim Şubat 5, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/28.