Güneş, Güssün. “Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi”. Bilgi Dünyası 9, no. 2 (Ekim 31, 2008): 565-566. Erişim Mayıs 29, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/319.