Anameriç, Hakan. “2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı Ve E-Devlet Uygulamaları Ile İlgili Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası 9, no. 1 (Nisan 30, 2008): 225-229. Erişim Mayıs 29, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/335.