Bayraktar, Berat Bir, ve Asiye Kakırman Yıldız. “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği”. Bilgi Dünyası 8, no. 2 (Ekim 31, 2007): 280-296. Erişim Mayıs 7, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/342.