Özenç Uçak, Nazan. “Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar Ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi Ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003”. Bilgi Dünyası 8, no. 2 (Ekim 31, 2007): 326-328. Erişim Eylül 21, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/346.