Sever, Hayri, Fuat Akal, ve Güven Köse. “Kavram Tabanlı Bilgi Geri Getirim Yaklaşımı”. Bilgi Dünyası 8, no. 1 (Nisan 30, 2007): 49-75. Erişim Mayıs 25, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/355.