Al, Umut, ve Mehdi Afzali. “İran Ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. Bilgi Dünyası 7, no. 2 (Ekim 31, 2006): 181-201. Erişim Ekim 27, 2020. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/373.