Külcü, Özgür. “Küreselleşme Sürecince Avrupa Birliği’nde Belge Yönetimi Uygulamaları Ve Türkiye”. Bilgi Dünyası 7, no. 2 (Ekim 31, 2006): 202-229. Erişim Şubat 28, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/374.