Olgun, Baha, ve Hayri Sever. “Kaynak Keşif Yeteneğinin Artırılması için İnternet Kaynaklarının İçeriklerinin Standart Biçimde Tanımlanması”. Bilgi Dünyası 1, no. 1 (Nisan 30, 2000): 56-88. Erişim Mart 4, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/391.