Özenç Uçak, Nazan. “Bilgi Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım”. Bilgi Dünyası 1, no. 1 (Nisan 30, 2000): 143-159. Erişim Temmuz 1, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/397.