Alaca, Erdinç, Tubanur Büyükçolpan, ve Leyla Kanık. “Bilimsel Bilginin Erişiminde Ve Paylaşımında Kurumsal Açık Arşiv Yaklaşımı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği”. Bilgi Dünyası 20, no. 2 (Aralık 26, 2019): 143-181. Erişim Ocak 21, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/4.