Özenç Uçak, Nazan. “Sosyal Bilimler Ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı”. Bilgi Dünyası 1, no. 2 (Ekim 31, 2000): 255-279. Erişim Haziran 13, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/421.