Tonta, Yaşar, ve Mehmet Emin Küçük. “Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası 1, no. 2 (Ekim 31, 2000): 354-375. Erişim Mayıs 30, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/426.