Aksoy, Beyhan. “Bilgi Teknolojisinin Yarattığı Örgütsel Değişim: Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi?”. Bilgi Dünyası 6, no. 1 (Nisan 30, 2005): 58-77. Erişim Haziran 22, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/447.