Aydın, Cengiz. “Bilgi Teknolojilerinin Belge Yönetimine Etkisi Ve Elektronik Belge Yönetimi”. Bilgi Dünyası 6, no. 1 (Nisan 30, 2005): 89-97. Erişim Mart 22, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/449.