Çakmak, Nermin, ve Sümeyye Akça. “Bilgi Dünyası’nda Standartlaşma Çalışmaları”. Bilgi Dünyası 18, no. 2 (Aralık 29, 2017): 163-168. Erişim Aralık 5, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/45.