Kurbanoğlu, S. Serap. “Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi Ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü”. Bilgi Dünyası 2, no. 1 (Nisan 30, 2001): 1-19. Erişim Haziran 13, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/455.