Küçük, Mehmet Emin, ve Umut Al. “Metadata Kavramı”. Bilgi Dünyası 2, no. 2 (Ekim 31, 2001): 169-187. Erişim Mayıs 28, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/470.