Hanlon, Ann, ve Mehmet Emin Küçük. “Metadata Kavramına Kısa Bir Giriş”. Bilgi Dünyası 2, no. 2 (Ekim 31, 2001): 206-217. Erişim Haziran 19, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/472.