Kurbanoğlu, S. Serap. “Öz-Yeterlik İnancı Ve Bilgi Profesyonelleri İçin Önemi”. Bilgi Dünyası 5, no. 2 (Ekim 31, 2004): 137-152. Erişim Eylül 25, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/484.