Gürdal, Oya. “Bilgi Ekonomisi ve/Veya Yeni Ekonomi’nin Reddettikleri”. Bilgi Dünyası 5, no. 1 (Nisan 30, 2004): 48-73. Erişim Şubat 22, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/498.