Uçak, Nazan. “Elektronik Danışma Hizmetleri”. Bilgi Dünyası 4, no. 2 (Ekim 31, 2003): 103-121. Erişim Haziran 8, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/502.