Uçak, Nazan. “Elektronik Danışma Hizmetleri”. Bilgi Dünyası 4, no. 2 (Ekim 31, 2003): 103-121. Erişim Mayıs 22, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/502.