Arkun, M. Ender. “Türkiye İçin Bir Enformasyon Politikasının Ana Ögeleri Neler Olmalı?”. Bilgi Dünyası 4, no. 2 (Ekim 31, 2003): 175-191. Erişim Haziran 13, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/505.