Yıldızeli, Aytaç. “ Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane Ankara”. Bilgi Dünyası 4, no. 2 (Ekim 31, 2003): 213-214. Erişim Şubat 5, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/507.