Sever, Hayri, ve Buket Oğuz. “Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi Ile Modellenmesi”. Bilgi Dünyası 4, no. 1 (Nisan 30, 2003): 15-44. Erişim Nisan 19, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/509.