Yıldızeli, Aytaç, ve Sibel Tabanlıoğlu. “Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları”. Bilgi Dünyası 3, no. 1 (Nisan 30, 2002): 45-60. Erişim Haziran 13, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/527.