Baysen, Fatma, Engin Baysen, ve Nermin Çakmak. “Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi”. Bilgi Dünyası 18, no. 1 (Haziran 30, 2017): 29-47. Erişim Nisan 11, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/53.