Çakmak, Nermin. “Pandemi Döneminde Bilimsel Dergilerde Değerlendirme Süreçleri Ve Bilgi Dünyası”. Bilgi Dünyası 21, no. 1 (Haziran 30, 2020): 1-6. Erişim Aralık 1, 2020. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/539.