Çakmak, Tolga, ve Bülent Yılmaz. “Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme Ve Dijital Koruma: Türkiye’deki Uygulamaların Analizi”. Bilgi Dünyası 18, no. 1 (Haziran 30, 2017): 49-91. Erişim Haziran 16, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/54.